ค้นหา :

 

ยินดีต้อนรับสู่... เว็บไซต์สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์ทางหลวงนานาชาติ (International Road Federation) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2506 สมาคมได้ริเริ่มขยายช่องทางสื่อสารแบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับสมาชิก นอกจากข้อมูลสำหรับการเดินทาง กิจกรรมโครงการก่อสร้างถนน ระบบคมนาคมเว็บไซต์เรายังได้รวบรวมเครื่องมือต่างๆ ที่จะสามารถใช้ตรวจสอบ และเตรียมตัวก่อนการเดินทางไว้ให้สมาชิกอีกด้วย เราเชื่อมั่นว่าเว็บไซต์สมาคมทางหลวง จะสามารถช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาคมกับสมาชิกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การดำเนินงานในขั้นต่อไปของเรา คือ การจัดตั้ง "Online Community" ซึ่งจะรวบรวม Link ที่เกี่ยวกับทางหลวง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ RATH เว็บไซต์ สามารถเป็น "One Stop Service" ให้แก่สมาชิกได้ลองเข้ามาสัมผัสกับรูปแบบใหม่ของการให้ข้อมูลจากสมาคมทางหลวง

ข่าว RATH :

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญฝึกอบรม ปี 2558

คำถามที่พบบ่อย

>หมุดสะท้อนแสงที่เราเห็นบนผิวจราจร เกิดขึ้นได้อย่างไร

>ทำไม? จึงต้องมีแนวคิดในการเก็บค่าใช้ทางบนทางหลวง

>ระบบ GIS คืออะไร

>พบคำตอบและคำถามเพิ่มเติมที่นี่

แวดวงสมาคม

กิจกรรม RATH :

Big Image

สมาชิกสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ ห้องเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ กรมทางหลวง

Big Image

สัมมนานานาชาติวิศวกรรมงานทาง ครั้งที่ 4 (International Conference on Highway Engineering 2012)
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ณ Centara Grand Hotel, ราชประสงค์ กรุงเทพฯ