ลืมรหัสผ่าน |สมัครสมาชิก


สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหพันธ์ทางหลวงนานาชาติ (International Road Federation) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2506 นับเป็นเวลา 43 ปีแห่งการดำเนินงาน สมาคมทางหลวงจึงริเริ่มที่จะขยายช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ เพื่อใช้ในmanagement_mini_thการนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับสมาชิก นอกจากข้อมูลสำหรับการเดินทาง กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนน ระบบคมนาคม เว็บไซต์ของเรายังได้รวบรวมเครื่องมือต่างๆ ที่จะสามารถใช้ตรวจสอบ และเตรียมตัวก่อนออกเดินทางไว้ให้สมาชิกอีกด้วย

เราเชื่อมั่นว่าเว็บไซต์สมาคมทางหลวง จะสามารถช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาคมกับสมาชิกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การดำเนินงานในขั้นต่อไปของเรา ก็คือการจัดตั้ง “Online community” ซึ่งจะรวบรวม link ที่เกี่ยวกับทางหลวง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ RATH เว็บไซต์ สามารถ เป็น“One Stop Service” ให้แก่สมาชิกได้
ลองเข้ามาสัมผัสกับรูปแบบใหม่ของการให้ข้อมูลจากสมาคมทางหลวง

                                      
                            

อบรมหลักสูตรด้านการออกแบบโครงสร้างทาง
และการควบคุมคุณภาพวัสดุงานทาง
จำนวน 2 หลักสูตร
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
อาคารเดอะเลค 2

อบรมหลักสูตร "นายช่างผู้ควบคุม
โครงการก่อสร้างทาง"จำนวน 2 หลักสูตร
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
อาคารเดอะเลค 2


อบรมหลักสูตรวิศวกรรมเชิงลาดสำหรับงานทางจำนวน 2 หลักสูตร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
อาคารเดอะเลค 2

การพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูง (High speed) ใน 5 ประเทศ


สมาชิกสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ ห้องเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ กรมทางหลวง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก


สัมมนานานาชาติวิศวกรรมงานทาง
ครั้งที่ 4 (International Conference on Highway Engineering 2012)

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ณ Centara Grand Hotel, ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

ประชุมกรรมการบริหาร REAAA
ครั้งที่ 94 (The 94th Meeting of
REAAA Governing Council)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ณ ห้อง
Lotus, Centara Grand Hotel, กรุงเทพฯ
สมาชิกสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ณ ห้องเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ กรมทางหลวง
ประชุมกรรมการบริหาร REAAA
ครั้งที่ 93 (The 93rd Meeting of
REAAA Governing Council)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
ณ Teluk Jakarta Room, Hotel
Mercure Convention Centre,
จากาต้า ประเทศอินโดนีเซียประชุมกรรมการบริหาร REAAA
ครั้งที่ 92 (The 92nd Meeting of
REAAA Governing Council)

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2554
ณ Howard Plaza Hotel ไทเป
ไต้หวัน

ไทยรัฐ
เดลินิวส
ไทยโพสต์
มติชน
มติชนสุดสัปดาห์
ข่าวสด
ประชาชาติธุรกิจ
คมชัดลึก
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
บางกอก ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ

Biz week
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
แนวหน้า
สยามรัฐ
Bangkok Post
เนชั่น
เนชั่นสุดสัปดาห์
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9 อสมท.
NBT
ThaiPBS
True Vision
Nation channel
สำนักข่าวกรม-ประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว INN
BEC News
Thai Town USA.
สำนักข่าว NOL
สำนักข่าว BBC

Tel. :
(+66) 2984 0836
Fax. : (+66) 2984 0326
E-mail : info@roadassothai.com
 Copyright © 2013 rath.org All rights reserved.