ยินดีต้อนรับสู่...เว็บไซต์สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหพันธ์ทางหลวงนานาชาติ (International Road Federation) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2506 นับเป็นเวลา 43 ปีแห่งการดำเนินงาน สมาคมทางหลวงจึงริเริ่มที่จะขยายช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับสมาชิก นอกจากข้อมูลสำหรับการเดินทาง กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนน ระบบคมนาคม เว็บไซต์ของเรายังได้รวบรวมเครื่องมือต่างๆ ที่จะสามารถใช้ตรวจสอบ และเตรียมตัวก่อนออกเดินทางไว้ให้สมาชิกอีกด้วย
เราเชื่อมั่นว่าเว็บไซต์สมาคมทางหลวง จะสามารถช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาคมกับสมาชิกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การดำเนินงานในขั้นต่อไปของเรา ก็คือการจัดตั้ง “Online community” ซึ่งจะรวบรวม link ที่เกี่ยวกับทางหลวง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ RATH เว็บไซต์ สามารถ เป็น“One Stop Service” ให้แก่สมาชิกได้ลองเข้ามาสัมผัสกับรูปแบบใหม่ของการให้ข้อมูลจากสมาคมทางหลวง

ข่าวสารน่ารู้

การเวนคืนที่ดิน : ระเบียบและขั้นตอนการเวนคืนที่ดิน
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
    การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือการดำเนินการเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกิจการใดๆ ตามความต้องการของผู้ที่ต้องการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในการดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เป็นหลัก
    เมื่อกรมทางหลวงมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการใดๆ อันจำเป็น เพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภคจะดำเนินการขอออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน(พ.ร.ฎ.) เป็นบริเวณกว้างตลอดแนว เพื่อครอบคลุมพื้นที่ที่คาดว่าจะต้องเวนคืนเป็นเขตก่อสร้าง เนื่องจากว่าในขณะที่เสนอขอออก พ.ร.ฎ. นั้น กรมทางหลวงยังมิได้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างจนถึงขั้นรายละเอียด จำเป็นต้องมีการปรับเขตพื้นที่และแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและข้อเท็จจริงในสนามในระหว่างก่อสร้าง การประกาศ พ.ร.ฎ. เป็นบริเวณกว้างๆ นั้น กรมทางหลวงทราบดีว่าย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนและกังวลใจแก่เจ้าของที่ดินอยู่บ้าง เพราะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการลงทุนสิ่งปลูกสร้างในเขต พ.ร.ฎ.ซึ่งเรื่องนี้เมื่อกรมทางหลวงได้กำหนดแนวเขตที่จะเวนคืนเป็นการแน่นอนแล้วก็พร้อมที่จะบริการชี้แนวเขตที่ถูกเวนคืนให้สำหรับการทำนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดินในเขต พ.ร.ฎ. เช่น การซื้อขาย หรือการโอนเปลี่ยนแปลงสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกรมทางหลวง ส่วนการปลูกสร้างใดๆ ในที่ดินควรตรวจสอบกับกรมทางหลวงก่อน คลิ๊กอ่านต่อ
ที่มา : กรมทางหลวง
รัฐเทนเนสซี่ กับงานตัดหญ้า :
เหมือนหน้าบ้านทุกคนที่มีสนามหญ้า ทุกบ้านต้องการให้ดูสวยงามไม่รก ทางหลวงก็เช่นกัน หญ้าข้างทางหรือเกาะกลางที่งอกงามสูงขึ้นย่อมบดบังทัศนียภาพและอุปกรณ์จราจรสงเคราะห์ต่างๆ การตัดหญ้าในงานทางเป็นปัญหาสำคัญที่มักทำไม่ทัน ยิ่งในฤดูฝนด้วยแล้ว หญ้างอกงามเร็วมาก
ทางกรมทางรัฐเทนเนสซี่ เขาตัดหญ้าเป็นระบบวงรอบ ทั้งนี้ขึ้นกับกำลังคนและเครื่องจักรรวมทั้งงบประมาณที่ได้รับ โดยเฉลี่ยทางหลวงระหว่างรัฐ ตัดหญ้าเดือนละครั้ง แต่ที่ยังเห็นมีบางแห่งหญ้างอกสูงมาก เป็นเพราะช่วงฤดูฝนหญ้าจะงอกเร็วกว่าปกติ แต่ในพื้นที่ที่อันตรายด้านระยะมองเห็น เช่นทางโค้ง หรือที่สิ่งกีดขวาง จำเป็นต้องตัดหญ้าให้ถี่มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง
รัฐเท็คซัส รณรงค์ ขับรถไม่โทร :
เริ่มตั้งแต่ 15 มิถุนายน ทางกรมทางรัฐเท็คซัส รณรงค์ให้ผู้ใช้ทางหลวง ไม่ใช้โทรศัพท์หรือส่งข้อความขณะขับรถ เพื่อมิให้ละจากการควบคุมรถขณะขับรถ จากสถิติปี 2557 มีอุบัติเหตุเกิดจากการไม่สนใจควบคุมรถทั้งรัฐ มากถึง 100,917 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิต 483 คน บาดเจ็บสาหัสกว่า 3 พันราย เฉลี่ยเป็น 1 ใน 5 ของอุบัติเหตุทั้งหมด
ทางการเตือนผู้ขับรถในการโทร ส่งข้อความ ตรวจดูเมล์ที่เข้ามา ดื่มหรือกินอาหาร โอบกอดผู้ร่วมเดินทาง อ่านหนังสือ ตั้งระบบนำทาง ดูวิดีโอในรถ หรือเปลี่ยนคลื่นวิทยุล้วนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ การขับรถต้องแน่วแน่ในเส้นทาง การผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจนำความเสียใจมาสู่คุณและครอบครัว จากการวิจัยสอบถามพบว่า ร้อยละ 45 ของคนขับรถในรัฐเท็กซัสเคยใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ โดยที่ ร้อยละ 83 ของจำนวนนี้ทราบดีถึงอันตรายที่อาจเกิดอุบัติเหตุ ทางการเตือนว่า ถ้าจำเป็นจริงๆที่ต้องโทร หรือส่งข้อความหรือทำกิจใดที่ต้องละจากการควบคุมรถ ให้เอารถแอบเข้าข้างทาง แล้วจอดทำธุระให้เสร็จ

หนังสือแผนที่ทางหลวง


หนังสือแผนที่ทางหลวงในประเทศไทย ฉบับปี 2558 มีจำหน่ายแล้ว ดูภาพขนาดใหญ่

IRF e-leaning web siteThe ABCs of Roadside Safety
 

Copyright © 2013 rath.org All rights reserved.