ยินดีต้อนรับสู่...เว็บไซต์สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหพันธ์ทางหลวงนานาชาติ (International Road Federation) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2506 นับเป็นเวลา 43 ปีแห่งการดำเนินงาน สมาคมทางหลวงจึงริเริ่มที่จะขยายช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับสมาชิก นอกจากข้อมูลสำหรับการเดินทาง กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนน ระบบคมนาคม เว็บไซต์ของเรายังได้รวบรวมเครื่องมือต่างๆ ที่จะสามารถใช้ตรวจสอบ และเตรียมตัวก่อนออกเดินทางไว้ให้สมาชิกอีกด้วย
เราเชื่อมั่นว่าเว็บไซต์สมาคมทางหลวง จะสามารถช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาคมกับสมาชิกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การดำเนินงานในขั้นต่อไปของเรา ก็คือการจัดตั้ง “Online community” ซึ่งจะรวบรวม link ที่เกี่ยวกับทางหลวง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ RATH เว็บไซต์ สามารถ เป็น“One Stop Service” ให้แก่สมาชิกได้ลองเข้ามาสัมผัสกับรูปแบบใหม่ของการให้ข้อมูลจากสมาคมทางหลวง

สาระน่ารู้

การออกแบบทางคนข้าม : รัฐซีแอตเติล
รัฐซีแอตเติล ประกาศให้ชุมชนร่วมออกแบบลวดลายของทางคนข้ามถนน เริ่มต้นด้วยทางข้ามสายรุ้ง ที่ Capitol Hill ที่ออกแบบเป็นสีรุ้ง ทางการให้ประชาชนส่งแบบทางข้ามถนนตามแนวคิดของตน โดยมีเงื่อนไขต้องมีเส้นขอบสีขาวสองข้าง ไม่มีอักษรหรือสัญญลักษณ์อื่นใด และจะใช้กับทางม้าลายที่มีอยู่เดิมแล้วเท่านั้น รายการนี้จัดขึ้น เพื่อให้ชุมชนแสดงออกถึงอัตตลักษณ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของชุมชนนั้น รวมทั้ง การสร้างสีสรรให้กับถนนของเมือง ทางคนข้ามที่ทาสีไว้ปกติจะอยู่ได้ 3 – 5 ปี ขึ้นกับปริมาณจราจรที่วิ่งผ่าน
งบประมาณที่ใช้ทำเป็นส่วนหนึ่งของงบสมทบทุนหมู่บ้าน Neighborhood Matching Fund โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดของทางข้ามที่จะออกแบบที่เว็บไซต์ของเมือง
ราวเหล็กกันอันตราย : FHWA และ AASHTO ร่วมกันวิจัยถึงลักษณะของปลายราวเหล็กกันอันตราย
ที่ผู้ผลิตต่างๆทำออกสู่ตลาดนั้น เมื่อนำไปติดตั้งใช้งานแล้วมีผลต่อการชนกับรถอย่างไร และได้ให้ข้อแนะนำต่างๆ รวมถึง การศึกษาวิจัยที่จะทำต่อไปเกี่ยวกับการติดตั้งลักษณะของปลายราวและการชน
เพื่อจะนำมาปรับปรุงมาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ข้างถนน ข้อมูลการวิจัยนี้ได้มาจากการชนปลายราวเหล็กจำนวน 1,231 ราย ที่มีความรุนแรง มีคนบาดเจ็บสาหัสและถึงตาย มีข้อมูลรายละเอียดลักษณะการเกิดอุบัติเหตุครบถ้วน ทั้งที่ตัวรถบุบยุบเข้าไปถึงผู้โดยสาร พลิกหงาย หรือการชนที่ผลออกมาแล้วผิดปกติมาก เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ถึงเหตุและรูปร่างของปลายราวเหล็กแบบต่างๆ การชนกับราวเหล็กในแบบ ต่างๆ ผู้วิจัยนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากกรมทางรัฐต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญอิสสระอีกสามท่าน การทดสอบการชนนั้นกระทำในห้องทดลอง เพื่อดูพฤติกรรมในการชนเสมือนจริงบนถนน จากการวิเคราะห์พบว่าลักษณะการชนมีผลมาก อาทิ ชนด้านข้าง ชนปะทะด้วยมุมแหลม หรือมุมป้าน การชนตรงมุมของตัวรถยนต์ เช่นดวงไฟหน้ารถ และการชนอย่างแรง สำหรับการติดตั้งก็มีส่วน แต่ขึ้นอยู่กับว่า เพิ่งติดตั้งใหม่ หลังการใช้งานและการดูแลรักษา ความลาดของราว รวมถึงการติดตั้งปลายอย่างไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด แม้การซ้อนทับแผ่นผิดทิศทางก็อาจเกิดอันตรายร้ายแรงแผ่นฉีกอ้าเสียบเข้าตัวรถ คณะวิจัยยังได้วิเคราะห์ถึงเหตุที่เกิดทั้งประเทศ จากปี 2548 ถึง 2551 และจาก 2552 ถึง 2556 ของรถนั่งและรถบรรทุก พบว่า มีอัตราลดลงร้อยละ 12 และมีคนตายเฉลี่ย 63 คนต่อปี ส่วนมากเป็นการชนปะทะกับปลายราวเหล็ก แต่เมื่อเทียบแล้วอัตราการตายจากการชนปะทะราวเหล็กยังน้อยมากเทียบกับการตายจากอุบัติเหตุอื่น เพียง 0.2 % ของการตายเท่านั้น
การขนส่งสาธารณะวิกฤติด้านความปลอดภัย : องค์กรการขนส่งสาธารณะของเมืองวอชิงตัน ดีซี
ประสบภาวะวิกฤติด้านความปลอดภัยของการขนส่งทั้งรถไฟ รถใต้ดินและรถโดยสารสาธารณะ จนถูกทางสหพันธ์การขนส่งสาธารณะแห่งชาติตักเตือน ให้รีบทำแผนปรับปรุงด่วน
เพื่อให้ความปลอดภัยต่อผู้โดยสารที่มีทั้งข้าราชการและพลเรือนจำนวนนับหมื่นๆคนต่อวันรวมทั้งพนักงานขององกรเองด้วย การขนส่งสาธารณะของเมืองนี้นับว่าใหญ่ที่สุดของประเทศ ผู้โดยสารมีทั้งสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่รัฐ นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรมของเมืองหลวง จำเป็นที่ต้องปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้มีมาตรฐานสูงสุด การตักเตือนของสหพันธการขนส่งนี้เป็นโอกาสดีที่ทางองกรจะเร่งปรับปรุงเพื่อดึงความเชื่อมั่นของประชาชนกลับมา ทางองกรความปลอดภัยแห่งชาติขอให้รัฐมนตรีว่าการขนส่งมอบอำนาจให้การรถไฟสหรัฐฯเข้าไปกำกับดูแลกิจการด้านความปลอดภัยขององกรนี้ด้วย นอกเหนือจากที่องการการขนส่งสาธารณะที่เข้าไปตรวจตราประจำอยู่แล้ว และผลการตรวจพบว่ามีข้อบกพร่องในการดำเนินงานถึง 55 รายการ เป็นของรถไฟ 44 ราย และรถโดยสาร 10 ราย ซึ่งก็ได้แจ้งให้ทำการปรับปรุงแก้ไขมากถึง 91 ประการ เป็นของรถไฟ 78 รายการ รถโดยสาร 13 รายการ และให้จัดทำแผนการปรับปรุงดังกล่าวด้วย ซึ่งแผนนี้ได้ส่งและได้รับการเห็นชอบอย่างมีเงื่อนไขแล้ว โดยให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และอย่างมุ่งมั่น ปรับวัฒนธรรมองกร ให้เห็นความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ผู้บริหารต้องติดตามอย่างใกล้ชิด การแก้ไขตามแผนนี้ จะไปแล้วเสร็จหมดในปี 2562 ในสหรัฐฯเอง ยังมีข้อบกพร่องมากมาย แล้ว มากล่าวหาความปลอดภัยด้านการบินของไทย สั่งโน้นสั่งนี่มากมาย ทั้งที่ในบ้านตนเองยังดูแลไม่ทั่วถึงเรียบร้อย
สีเสื้อมีส่วนให้คนข้ามทางปลอดภัย : นักศึกษา ป.ตรี คณะจิตวิทยา Psychology
วิจัยเรื่อง คนขับรถกับคนเดินข้ามทาง เพื่อศึกษาการละความสนใจของคนขับรถกับสีเสื้อของคนข้ามทาง สิ่งไหนสำคัญต่อเรื่องความปลอดภัย ซึ่งยากมากที่ขับรถบนถนนที่มืดแล้วจะมองเห็นคนข้ามทาง แม้เราจะจดจ่อสายตามอง การทดลองขับรถในสนามทดสอบ the Kansas law Enforcement training course ใน Hutchinson ให้ผู้โดยสารสนใจอ่านชื่อถนนที่ขับผ่าน เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการละจากการควบคุมรถ (Distrachted)
พบว่า คนที่ใส่ชุดดำล้วนจะมองไม่เห็นมากกว่าคนใส่ชุดอื่นเท่าตัว และพวกที่มีแถบสะท้อนแสงจะถูกมองเห็นทุกคน และคนที่แต่งดำจะถูกมองเห็นในระยะเพียง 44 ฟุต (13-14 เมตร) ขณะที่คนใส่ชุดติดแถบสะท้อนแสงถูกมองเห็นในระยะ 427 ฟุต (128 เมตร) และเป็นการชี้ให้เห็นว่า สีเสื้อและการติดแถบสะท้อนแสงมีความสำคัญมากกว่า การละความสนใจจากการควบคุมรถ ซึ่งน่าแปลกใจมาก การที่คนรับส่งข้อความทางมือถือไม่มีผลกระทบต่อการมองเห็นคนข้ามทาง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสม สีสว่าง ไม่มืดทึบ จะปลอดภัยในการข้ามทางเวลากลางคืน
มหาวิทยาลัย ฮิโรชิม่า ญี่ปุ่น :
มหาวิทยาลัย ฮิโรชิม่า ญี่ปุ่น ได้พัฒนาสะพานเพื่องานฉุกเฉินขึ้น โดยใช้หลักการของกรรไกร และโครงถัก Truss เป็นสะพานชั่วคราวยาว 20 เมตร สามารถพับเก็บ และกางออกใช้ได้ภายในหนึ่งชั่วโมง เหมาะสำหรับกรณีเกิดอุทกภัย หรือภัยธรรมชาติ ทางขาด สามารถทอดสะพานชั่วคราวได้ทันที ปัจจุบันใช้ได้กับรถยนต์นั่ง มีการพัฒนาต่อไปให้รับน้ำหนักได้มากขึ้น ยาวขึ้น
บริษัท Evonik ได้พัฒนาที่กั้นถนนป้องกันรถวิ่งสวนทาง :
เหตุการณ์แบบนี้มักเกิดบริเวณทางขึ้นลงทางแยกต่างระดับ หรือทางขึ้นลงทางด่วน ทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง มีผู้ขับรถส่วนมากขับหลงทิศวิ่งสวนทิศทางรถคันอื่น ทำให้เกิดอุบัติเหตุ 75-80 ครั้งในปีที่ผ่านมา อุปกรณ์นี้เป็นวัสดุทำจากพวกพลาสติก ทำเป็นที่กั้นบนผิวถนน cold plastic one-sided rumble strips อุปกรณ์นี้ติดตั้งบนผิวจราจร กว้าง 1 เมตร เป็นแอ่งลึกราว 2 ซม ขวางเต็มความกว้างถนน มีลักษณะผิวพลาสติกหยาบเซาะร่อง เพื่อเตือนคนขับรถที่วิ่งสวนผิดทิศทางผ่านอุปกรณ์นี้
จะได้ยินเสียงการสั่นสะเทือนของรถ เตือนให้รู้ว่าเข้าผิดทิศทาง แต่รถที่วิ่งในทิศทางที่ถูกต้องจะไม่รู้สึกอย่างไรมาก นอกจากคล้ายวิ่งข้าม rumble ธรรมดา อุปกรณ์นี้ใช้เวลาติดตั้งบนผิวถนนแห่งละ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้น ราคาราว 3,000-3,500 ยูโร หรือราว 150,000 บาท อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบแล้วและได้ผลดีมาก เป็นที่ยอมรับของตำรวจเยอรมนี ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนทดลองขั้นสุดท้ายก่อนผลิตออกจำหน่าย คิดถึงชีวิตคนที่อาจต้องสูญเสียจากอุบัติเหตุนี้แล้ว นับว่าคุ้มค่ามากๆ ทีเดียว
ถนนในอนาคต : American Association of State Highway and Transportation Officials, AASHTO.
ได้มองไกลไปถึงอนาคตในการพัฒนาทางหลวงที่มีระบบการติดต่อสื่อสารกับยวดยาน connected vehicle ด้วยการศึกษาดูว่าทางหลวงในอนาคตทั้งในเมือง นอกเมือง ควรจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพราะทางรัฐมนตรีว่าการขนส่งสหรัฐฯได้ประกาศเร่งรัดที่จะนำระบบทาง หลวงที่ติดต่อสื่อสารเชื่อมกับยานยนต์ได้มาใช้ เพื่อให้การเดินทางมีความคล่องตัว ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานในอนาคตจะเป็นระบบใหม่ และมันจะมีระบบสื่อสารเชื่อมต่อกับสิ่งรอบๆหนาแน่นเพียงใด เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาวิจัย
เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาสำหรับพื้นที่ต่างๆของประเทศ ทั้งชุมชนที่หนาแน่น ทางแยกบนทางหลวงนอกเมือง หรือบนทางหลวงระหว่างรัฐ ว่าจะมีระบบสื่อสารเชื่อมต่ออย่างไร หนาแน่นเพียงใด มีคุณสมบัติอย่างไร นั่นหมายถึงต้องการความปลอดภัยในการใช้ทางอย่างไร เช่น ทางระหว่างรัฐ รถวิ่งด้วยความเร็วสูง แต่รถไม่มากจนแน่น ในชุมชนรถวิ่งช้าแต่จำนวนมาก ระบบเชื่อมสื่อสารได้ระหว่างถนน กับยวดยาน ช่วยให้การเดินทางผ่านทางแยกนั้นรวดเร็ว ปลอดภัย รถไม่ชนกัน
ระบบรองรับรถฉุกเฉิน : บริษัท Global Traffic Technologies, GTT.
ได้พัฒนาระบบให้รถฉุกเฉินผ่านทางแยกได้อย่างต่อเนื่อง Option Emergency vehicle pre-emption, EVP. ขึ้น ซึ่งจะปรับระบบไฟสัญญาณที่ทางแยกต่างๆ ให้รับสัญญาณอินฟราเรดจากรถฉุกเฉิน แล้วเปิดสัญญาณไฟให้รถฉุกเฉินผ่านไปถึงยังจุดหมายได้อย่างรวดเร็ว เมื่อได้รับแจ้งเหตุ รถฉุกเฉินที่ติดตั้งระบบ EVP ไว้ จะเปิดระบบ เพื่อส่งคลื่นอินฟราเรดตรงไปข้างหน้าขณะเดินทางไปยังจุดหมาย ที่ไฟสัญญาณทางแยกต่างๆ
โดยจะมีอุปกรณ์รับคลื่นอินฟราเรดนี้ในแนวที่มาตรงเท่านั้น เสาสัญญาณอื่นที่ไม่อยู่ในแนวตรงจะไม่มีปฏิกริยาตอบสนองกับคลื่นนี้ เมื่อถึงจังหวะจะผ่านทางแยก ไฟสัญญาณจะเปิดทางให้รถฉุกเฉินผ่านโดยปิดรถในทิศทางอื่นทั้งหมด ระบบนี้ช่วยให้ประหยัดเวลาเดินทางฝ่าการจราจรติดขัดได้ถึงร้อยละ 25 และลดอัตราการชนกันที่ทางแยกลงได้ถึงร้อยละ 70 จากการการศึกษาวิจัย พบว่า การเกิดเพลิงไหม้ หากไฟไหม้นานเกิน 4 นาที จะเกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่ และคนเจ็บป่วย ที่ต้องนำส่งด้วยรถฉุกเฉิน หากถึงมือแพทย์ ก่อน 4 นาที มีโอกาศรอดมากกว่าผู้ที่ถึงมือแพทย์หลังจากนั้น
อุปกรณ์กำกับตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรงานก่อสร้าง : บริษัท MOBA
ได้พัฒนาอุปกรณ์ MCA-500 เพื่อควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักรก่อสร้าง ระบบนี้ทำให้ผู้ขับเครื่องจักรทราบถึงสภาพการทำงานขณะนั้นของเครื่องจักร เช่น Intelligent compaction value (ICV)
ความถี่และแรงกระแทกของระบบสั่นสะเทือน เพื่อให้การบดทับมีประสิทธ์ภาพสูงสุด ไม่น้อยหรือมากเกินไป ทำให้ผลงานก่อสร้างมีคุณภาพ ถนนมีความคงทนใช้งานได้ยาวนาน การบดทับน้อยเกินไปย่อมทำให้ถนนเสียหายก่อนกำหนด ในทางกลับกันบดทับมากเกินไปมีผลให้มวลหินแตก ย่อยแล้วไม่ได้มาตรฐานตาม เกรดกำหนด ในการบดทับผิวทาง จำนวนเที่ยวที่บดทับกับอุณหภูมิของมวลผสม สำคัญมากต่อความคงทนของผิว ระบบนี้มีแสงอินฟราเรดตรวจสอบอุรหภูมิของมวลผสม เพื่อให้การบดทับอยู่ในอุณหภูมิที่ถูกต้องด้วย ผู้ผลิต MCA-500 กล่าวว่าระบบนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาถูกที่สุดในบรรดา ระบบควบคุมอัจฉริยะทั้งหลาย และใช้ติดตั้งกับเครื่องจักรบดทับต่างๆได้ ผู้รับเหมาสามารถพัฒนาชุดเครื่องจักรได้ในราคาที่ไม่แพงมาก แทนที่จะต้องไปซื้อเครื่องจักรอัจฉริยะที่ผู้ผลิตต่างๆผลิตออกสู่ตลาด อย่าง Atlas Copco มี Dynapac รุ่นใหม่ และ Volvo CE ในส่วนของ Caterpillar, Hamm และ Sakai ก็มีที่ผลิตออกมาเช่นกัน ดังนั้น สำหรับผู้รับเหมาไทย เพียงติดตั้ง MCA-500 ก็ใช้ได้ในราคาที่ไม่แพงมาก สำหรับรุ่น MCA-2000 สามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบดทับไปยังสำนักงานได้ผ่านเวบที่ให้บริการ ใช้เป็นเอกสารตรวจสอบผลการบดทับได้
หนังสือคู่มือการออกแบบและก่อสร้างทางที่ไร้มลภาวะ : Handbook of Road Ecology

ซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านนี้จำนวนกว่า 100 ท่านจาก 25 ประเทศ โดยมี Dr. Rodney van der Ree ผู้ช่วยศาสดาจารย์และรองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนิเวศวิทยาของเมือง มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เอกสารมีจำนวน 550 หน้า แบ่งเป็น 62 บท
เนื้อหาครอบคลุม ตั้งแต่การวางแผนศึกษาความเหมาะสมโครงการ การหาแหล่งเงินสนับสนุนโครงการ การออกแบบ และการก่อสร้างจนถึงการดูแลบำรุงรักษาทาง รวบรวมแนวทางปฏิบัติ กระบวนการแก้ไขปัญหาและข้อแนะนำต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรม เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรภาคการขนส่ง และด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางราชการ ร่วมไปถึงองค์กรอิสสระที่ไม่หวังผลกำไร NGO องค์กรที่สนับสนุนด้านการเงินแก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ปัจจุบันทางหลวงที่ไร้มลภาวะ มีความสำคัญมากขึ้น องค์กรต่างๆ จึงน่าจะมีคู่มือนี้ไว้ นับเป็นข่าวดีที่ทางคณะจัดทำได้เตรียมคู่มือไว้แจกจ่ายต่อองค์กรงานทาง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
Safety Truck : ในประเทศอาเจนติน่า สถิติอุบัติเหตุรถชนกันขณะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น สูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลก เนื่องจากถนนส่วนมากยังเป็นขนาด 2 ช่องจราจร
เมื่อมีรถบรรทุกวิ่งอยู่ข้างหน้า รถยนต์นั่งส่วนใหญ่จะพยายามแซงขึ้นหน้ารถบรรทุกที่วิ่งช้า แต่ทัศนวิสัยข้างหน้าถูกบังด้วยตัวรถบรรทุก ไม่สามารถมองเห็นสภาพจราจรด้านหน้าเสี่ยงแซงขึ้นไป หากมีรถวิ่งสวนมาก็มักเกิดอุบัติเหตุ
Samsung เห็นถึงอันตรายนี้ จึงพยายาม วิจัยและพัฒนา รถบรรทุก โปร่งใส Transparent truck เพื่อให้รถที่วิ่งตามหลังมาเห็นถึงสภาพถนนที่อยู่ข้างหน้า โดยการติดกล้องโทรทัศน์ไว้หน้ารถ ถ่ายสภาพถนนแล้วส่งไปขึ้นจอ LCD ขนาดใหญ่ที่ท้ายรถบรรทุก ให้รถที่ขับตามาเห็นสภาพถนนข้างหน้า ผลงานนี้ยังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา คงอีกนานกว่าจะมีออกใช้ตามถนน ในญี่ปุ่น ก็มีการวิจัยเรื่องนี้เช่นกัน เป็นของโตโยต้า Toyota Prius see-through. ส่วนของรถ จาร์กัว นั้น เป็นระบบกล้องโทรทัศน์ถ่ายภาพ 360 องศา และมาขึ้นจอให้คนขับรถเห็นทัศนียภาพรอบๆ รถ เพื่อขจัดปัญหาจุดบอดหรือจุดอับในการมองเห็นในรถ
สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) (อังกฤษ: 3rd Thai-Lao Friendship Bridge; ลาว: ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ III) : เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศ
ไทย (นครพนม) กับลาว (คำม่วน) ฝั่งไทยที่บ้านห้อม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ฝั่งลาวที่บ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน
ควบคุมการก่อสร้างโดยสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงและบริษัทอิตาเลียนไทย จำกัดเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างใช้งบประมาณก่อสร้างจากรัฐบาลไทยทั้งสิ้น 1,723 ล้านบาท สะพานนี้เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่ส่งเสริมการค้า และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และภาคใต้ของประเทศจีน ซึ่งมีความยาวรวม 780 เมตร สะพานมีช่องลอดกว้าง 60 เมตร สูง 10 เมตร 2 ช่วง ความกว้างด้านบนของตัวสะพาน 13 เมตร และมีช่องจราจร 2 ช่อง และไม่มีทางรถไฟ เป็นเส้นทางที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน) เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ มณฑลพิธี บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และเสด็จทรงเป็นประธานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการร่วมกับสหายบุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 11.00 น.
สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) (อังกฤษ: Second Thai–Lao Friendship Bridge; ลาว: ຂົວມິດຕະພາບ ໄທ-ລາວ II ) : เป็นสะพานเชื่อมต่อ
จ.มุกดาหาร ของไทย กับแขวงสุวรรณเขตของลาว เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออกเริ่มจากพม่าผ่านไทย ลาว สิ้นสุดที่เวียดนาม
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงของธนาคารการพัฒนาแห่งเอเชีย มีความยาวทั้งหมด 1,600 เมตร กว้าง 12 เมตร และมี 2 ช่องการจราจร มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแหล่งทุนในการก่อสร้างเป็นเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้กับรัฐบาลลาว 4,011 ล้านเยน และให้กับรัฐบาลไทย 4,079 ล้านเยน ใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ ธ.ค. 2546 ถึง ธ.ค. 2549 ตัวสะพานเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ 21 มี.ค. 2547 ระหว่างการก่อสร้างได้เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องเครนที่ทำให้ที่ปรึกษาวิศวกรและคนงานเสียชีวิต 9 คน (ชาวไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และลาว) บาดเจ็บ 10 คน (ชาวไทย ญี่ปุ่น และลาว) และหายสาบสูญ 1 คน (ชาวลาว) เมื่อ 27 ก.ค. 2548 และสะพานเปิดให้สาธารณะใช้เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2549 ในระหว่างการขับรถมายังฝั่งไทย คนขับรถมาจากฝั่งลาวต้องเปลี่ยนฝั่งการขับ เนื่องจากประเทศลาวขับรถทางขวามือ ส่วนประเทศไทยขับรถทางซ้ายมือ ดังนั้นคนไทยเองจึงต้องเปลี่ยนฝั่งการขับรถไปเป็นทางขวาเมื่อเข้าประเทศลาวด้วยเช่นเดียวกัน และเพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 (ที่มา : https://th.wikipedia.org)
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน :
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือการดำเนินการเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกิจการใดๆ ตามความต้องการของผู้ที่ต้องการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในการดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เป็นหลัก เมื่อกรมทางหลวงมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการใดๆ อันจำเป็น เพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค
จะดำเนินการขอออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน(พ.ร.ฎ.) เป็นบริเวณกว้างตลอดแนว เพื่อครอบคลุมพื้นที่ที่คาดว่าจะต้องเวนคืนเป็นเขตก่อสร้าง เนื่องจากว่าในขณะที่เสนอขอออก พ.ร.ฎ. นั้น กรมทางหลวงยังมิได้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างจนถึงขั้นรายละเอียด จำเป็นต้องมีการปรับเขตพื้นที่และแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและข้อเท็จจริงในสนามในระหว่างก่อสร้าง การประกาศ พ.ร.ฎ. เป็นบริเวณกว้างๆ นั้น คลิ๊กอ่านต่อ (ที่มา : กรมทางหลวง)
รัฐเทนเนสซี่ กับงานตัดหญ้า :
เหมือนหน้าบ้านทุกคนที่มีสนามหญ้า ทุกบ้านต้องการให้ดูสวยงามไม่รก ทางหลวงก็เช่นกัน หญ้าข้างทางหรือเกาะกลางที่งอกงามสูงขึ้นย่อมบดบังทัศนียภาพและอุปกรณ์จราจรสงเคราะห์ต่างๆ การตัดหญ้าในงานทางเป็นปัญหาสำคัญที่มักทำไม่ทัน ยิ่งในฤดูฝนด้วยแล้ว หญ้างอกงามเร็วมาก
ทางกรมทางรัฐเทนเนสซี่ เขาตัดหญ้าเป็นระบบวงรอบ ทั้งนี้ขึ้นกับกำลังคนและเครื่องจักรรวมทั้งงบประมาณที่ได้รับ โดยเฉลี่ยทางหลวงระหว่างรัฐ ตัดหญ้าเดือนละครั้ง แต่ที่ยังเห็นมีบางแห่งหญ้างอกสูงมาก เป็นเพราะช่วงฤดูฝนหญ้าจะงอกเร็วกว่าปกติ แต่ในพื้นที่ที่อันตรายด้านระยะมองเห็น เช่นทางโค้ง หรือที่สิ่งกีดขวาง จำเป็นต้องตัดหญ้าให้ถี่มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง
รัฐเท็คซัส รณรงค์ ขับรถไม่โทร :
เริ่มตั้งแต่ 15 มิถุนายน ทางกรมทางรัฐเท็คซัส รณรงค์ให้ผู้ใช้ทางหลวง ไม่ใช้โทรศัพท์หรือส่งข้อความขณะขับรถ เพื่อมิให้ละจากการควบคุมรถขณะขับรถ จากสถิติปี 2557 มีอุบัติเหตุเกิดจากการไม่สนใจควบคุมรถทั้งรัฐ มากถึง 100,917 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิต 483 คน บาดเจ็บสาหัสกว่า 3 พันราย เฉลี่ยเป็น 1 ใน 5 ของอุบัติเหตุทั้งหมด
ทางการเตือนผู้ขับรถในการโทร ส่งข้อความ ตรวจดูเมล์ที่เข้ามา ดื่มหรือกินอาหาร โอบกอดผู้ร่วมเดินทาง อ่านหนังสือ ตั้งระบบนำทาง ดูวิดีโอในรถ หรือเปลี่ยนคลื่นวิทยุล้วนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ การขับรถต้องแน่วแน่ในเส้นทาง การผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจนำความเสียใจมาสู่คุณและครอบครัว จากการวิจัยสอบถามพบว่า ร้อยละ 45 ของคนขับรถในรัฐเท็กซัสเคยใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ โดยที่ ร้อยละ 83 ของจำนวนนี้ทราบดีถึงอันตรายที่อาจเกิดอุบัติเหตุ ทางการเตือนว่า ถ้าจำเป็นจริงๆที่ต้องโทร หรือส่งข้อความหรือทำกิจใดที่ต้องละจากการควบคุมรถ ให้เอารถแอบเข้าข้างทาง แล้วจอดทำธุระให้เสร็จ

หนังสือแผนที่ทางหลวง


ฉบับปี 2558

เรื่องแบบขำๆ ในงานทาง


หลังโชคร้าย ก็ย่อมต้องมีโชคดี
สองแม่ลูกชาวจีนโชคร้ายขับรถไปตามถนนแล้วถูกรถผสมปูนล้มทับจนรถบี้แบน คนที่ผ่านไปมาพยายามช่วยเหลือโดยใช้ไม้ซุงช่วยกันงัดรถผสมปูน แต่สู้ไม่ไหว พอดีมีรถเครนผ่านมา จึงช่วยยกรถผสมปูนออก สองแม่ลูกจึงคืบคลานออกมาจากซากรถนั้น แล้วถูกนำส่งโรงพยาบาล โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนัก **หลังโชคร้าย ก็ย่อมต้องมีโชคดีตามมา นอกจากไม่บาดเจ็บแล้ว อาจจะได้รถคันใหม่แทนรถคันที่บี้แบนไปแล้วก็ได้
ปิด
คนและสัตว์เลือกที่เกิดไม่ได้
ในอินเดียที่เมือง เชนไนย์ มีสุนัขตัวหนึ่งนั่งเฝ้าหลุมฝังศพของนายมัน ที่ถูกรถชนตายแล้วถูกฝังอยู่ที่ข้างถนนนั้น มันเฝ้าอยู่อย่างนั้นกว่า 15 วัน โดยไม่ไปไหน ไม่กินไม่ดื่มน้ำ จนมีเจ้าหน้าที่ผู้เฝ้าดูแลรักษาสัตว์ที่ขับรถวิ่งผ่านบริเวณนี้ทุกวันและเห็นสภาพมันแย่ลงๆทุกวัน อดสงสารไม่ได้ จึงนำมันไปเลี้ยงให้อาหาร จนสุขภาพมันฟื้นดีขึ้น ** คนและสัตว์เลือกที่เกิดไม่ได้ หมาไปเกิดในอินเดียก็คงประสบปัญหาแบบนี้ ถ้าเป็นวัว ก็สบายแล้ว แต่นี่หมาต้องรออยู่นาน 15 วัน จนผอมโซ ถึงมีคนใจบุญมาเอาไปเลี้ยงดูต่อ
ปิด
ตรวจดูดีๆ ว่าที่หุ้มล้ออะหลั่ยท้ายรถ มีรูปแรดอยู่หรือเปล่า?
หญิงชาวอังกฤษพาลูกชายนั่งรถยนต์ปิกอัพมิซูบิชิสีเทาไปเที่ยวสวนสัตว์ซาฟารีในอังกฤษ ต้องตกใจสุดขีดเมื่อแรดตัวผู้ตัวหนึ่ง ทีแรกก็เขามาดมๆที่รถจากนั้นก็ตรงเข้ากระแทกรถซ้ำแล้วซ้ำอีก คงเข้าใจผิดคิดว่ารถนี่คือแรดตัวเมีย โชคดีที่เธอใช้รถคันใหญ่แข็งแรงจึงไม่เป็นอันตราย ทางประกันเรียกค่าเสียหายของรถจากสวนสัตว์เป็นเงิน 500 ปอนด์ หรือราว สองหมื่นบาท โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมเจ้าแรดตัวผู้ถึงคิดว่ารถเป็นแรดตัวเมีย **น่าจะตรวจดูดีๆว่า ที่หุ้มล้ออะหลั่ยที่ท้ายรถ มีรูปแรดอยู่หรือเปล่า แรดมันสายตาสั้น อาจเห็นรางๆ เลยคิดว่าเป็นตัวเมียจึงพุ่งเข้าใส่
ปิด
หมวกนิรภัยขี่จักรยานแจกฟรี
มหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ มีโครงการใช้จักรยานร่วมภายในมหาวิทยาลัย โดยร่วมกับผู้ผลิตจัดจักรยานมาให้ใช้ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย ผู้สนใจต้องไปสมัครเป็นสมาชิกรายปีและต้องมีอายุเกิน 18 ปี ทางมหาวิทยาลัยมีโครงการแจกหมวกนิรภัยมูลค่า 45 ดอลลาร์ฟรีให้แก่ผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกรายปี เตรียมหมวกไว้แจกถึง 700 ใบ เพื่อให้การใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย ตอนนี้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกรายปีแล้ว 300 กว่าราย แจกหมวกนิรภัยไปเพียงร้อยกว่าใบ เพราะบางคนก็มีอยู่แล้ว และพอใจกับโครงการ ภายในมหาวิทยาลัยมีจักรยานร่วมใช้อยู่ 115 คัน แบ่งไปตาม 15 สถานี นักศึกษาส่วนมากเห็นด้วยกับโครงการนี้ บางรายบอกว่าจะสมัครเป็นสมาชิกแม้ไม่แจกหมวกนิรภัย
ปิด
คนขับรถสามารถสั่งอาหารระหว่างขับรถได้
ระบบการสื่อสารภายในรถช่วยให้คนขับรถสามารถสั่งอาหารระหว่างขับรถได้ โดยการพูดสั่งเข้าไป ขณะที่มือยังบังคับพวงมาลัยรถอยู่ จึงไม่มีโอกาสสั่งผิดพลาด และทางร้านอาหารสามารถทราบที่อยู่ของรถคันที่สั่งอาหารด้วย ทำให้คนสั่งได้รับอาหารสดๆร้อนๆ เมื่อมาถึงร้าน ระบบนี้ยังใช้เพื่อการสั่งซื้อสิ่งอื่นหรือการจ่ายค่าต่างๆ ได้ แต่อาจทำให้ประสิทธ์ภาพในการใช้รถและความปลอดภัยลดลง และจะทำให้คนใช้รถเคยชินไม่ยอมลุกจากที่นั่งคนขับ เพื่อไปทำธุระดังกล่าว ***ระบบนี้น่าจะเหมาะกับคนขับแท๊กซี่มากกว่ารถบ้าน อีกหน่อยพ่อบ้านคงสั่งเมียจากรถในเรื่องอื่นๆ ด้วย แล้วไถลไม่กลับบ้านตรงเวลา
ปิด
 

Copyright © 2013 rath.org All rights reserved.