ยินดีต้อนรับสู่...เว็บไซต์สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

คลิ๊กขยายภาพ

ภาพบรรยากาศการประชุมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2558

หนังสือแผนที่ทางหลวง


หนังสือแผนที่ทางหลวงในประเทศไทย ฉบับปี 2558 มีจำหน่ายแล้ว ดูภาพขนาดใหญ่

IRF e-leaning web siteThe ABCs of Roadside Safety

ข่าว RATH

การจัดฝึกอบรม


ขอเชิญฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร รายละเอียด
หลักสูตรวิศวกรรมเชิงลาดสำหรับงานทาง (วันที่ 13-15 ก.ค. 2558)
หลักสูตรนายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง (วันที่ 20-22 ก.ค. 2558)

ขอเชิญฝึกอบรม จำนวน 1 หลักสูตร รายละเอียด
หลักสูตรการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างแบบนานาชาติ โดยใช้ FIDIC (วันที่ 28-30 เม.ย. 2558)

ขอเชิญฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร รายละเอียด
หลักสูตรนายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง (วันที่ 20-22 พ.ค. 2558)
หลักสูตรวิศวกรรมเชิงลาดสำหรับงานทาง (วันที่ 10-12 มิ.ย. 2558)
 

Copyright © 2013 rath.org All rights reserved.