ยินดีต้อนรับสู่...เว็บไซต์สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหพันธ์ทางหลวงนานาชาติ (International Road Federation) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2506 นับเป็นเวลา 43 ปีแห่งการดำเนินงาน สมาคมทางหลวงจึงริเริ่มที่จะขยายช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับสมาชิก นอกจากข้อมูลสำหรับการเดินทาง กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนน ระบบคมนาคม เว็บไซต์ของเรายังได้รวบรวมเครื่องมือต่างๆ ที่จะสามารถใช้ตรวจสอบ และเตรียมตัวก่อนออกเดินทางไว้ให้สมาชิกอีกด้วย
เราเชื่อมั่นว่าเว็บไซต์สมาคมทางหลวง จะสามารถช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาคมกับสมาชิกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การดำเนินงานในขั้นต่อไปของเรา ก็คือการจัดตั้ง “Online community” ซึ่งจะรวบรวม link ที่เกี่ยวกับทางหลวง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ RATH เว็บไซต์ สามารถ เป็น“One Stop Service” ให้แก่สมาชิกได้ลองเข้ามาสัมผัสกับรูปแบบใหม่ของการให้ข้อมูลจากสมาคมทางหลวง

ภาพบรรยากาศการประชุมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2558

หนังสือแผนที่ทางหลวง


หนังสือแผนที่ทางหลวงในประเทศไทย ฉบับปี 2558 มีจำหน่ายแล้ว ดูภาพขนาดใหญ่

IRF e-leaning web siteThe ABCs of Roadside Safety

ข่าว RATH

การจัดฝึกอบรม


ขอเชิญฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร รายละเอียด
หลักสูตรวิศวกรรมเชิงลาดสำหรับงานทาง (วันที่ 13-15 ก.ค. 2558)
หลักสูตรนายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง (วันที่ 20-22 ก.ค. 2558)

ขอเชิญฝึกอบรม จำนวน 1 หลักสูตร รายละเอียด
หลักสูตรการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างแบบนานาชาติ โดยใช้ FIDIC (วันที่ 28-30 เม.ย. 2558)

ขอเชิญฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร รายละเอียด
หลักสูตรนายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง (วันที่ 20-22 พ.ค. 2558)
หลักสูตรวิศวกรรมเชิงลาดสำหรับงานทาง (วันที่ 10-12 มิ.ย. 2558)
 

Copyright © 2013 rath.org All rights reserved.