Logo Thai Eng
 
banner
ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่...เว็บไซต์สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหพันธ์ทางหลวงนานาชาติ (International Road Federation) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2506 นับเป็นเวลา 43 ปีแห่งการดำเนินงาน สมาคมทางหลวงจึงริเริ่มที่จะขยายช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับสมาชิก นอกจากข้อมูลสำหรับการเดินทาง กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนน ระบบคมนาคม เว็บไซต์ของเรายังได้รวบรวมเครื่องมือต่างๆ ที่จะสามารถใช้ตรวจสอบ และเตรียมตัวก่อนออกเดินทางไว้ให้สมาชิกอีกด้วย

เราเชื่อมั่นว่าเว็บไซต์สมาคมทางหลวง จะสามารถช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาคมกับสมาชิกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การดำเนินงานในขั้นต่อไปของเรา ก็คือการจัดตั้ง “Online community” ซึ่งจะรวบรวม link ที่เกี่ยวกับทางหลวง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ RATH เว็บไซต์ สามารถ เป็น“One Stop Service” ให้แก่สมาชิกได้ลองเข้ามาสัมผัสกับรูปแบบใหม่ของการให้ข้อมูลจากสมาคมทางหลวง

หนังสือแผนที่ทางหลวง

แผนที่ทางหลวงประเทศไทย ฉบับปี 2559

สั่งซื้อได้ที่ สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 02-9840836
089-7771283 086-3440555 กรมทางหลวง 081-7500053

เรื่องขำขัน
ข่าว และ กิจกรรม
2 ก.ค. 2559
การอบรม งานบำรุงรักษาทางและการควบคุมงานก่อสร้างทาง รุ่นที่ 2
ที่สมาคมร่วมกับกรมทางหลวง
ดูเพิ่มเติม...
22 มิ.ย. 2559
สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมทางหลวงจัดอบรมหลักสูตร งานบำรุงรักษาและควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ดูเพิ่มเติม...
13 มิ.ย. 2559

เชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของ REAAA
สมาคมทางหลวงขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของ REAAA หากท่านใดสนใจส่งบทความ
กรุณาติดต่อคุณวรนารถ สมาคมทางหลวง ที่เบอร์ 02-984-0836


9 มิ.ย. 2559 เวลา 14.00 น.
นายกสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย นายอร่าม ก้อนสมบัติ และนายวิสิฐ อัจฉยานนท์กิจ กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์สมาคม ได้เข้าพบแสดงความยินดี ต่ออธิบดีกรมทางหลวง นายธานินท์ สมบูรณ์
ดูเพิ่มเติม...
สาระ น่ารู้