ค้นหา :

 

ยินดีต้อนรับ :

Big Image

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหพันธ์ทางหลวงนานาชาติ (International Road Federation) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2506 นับเป็นเวลา 43 ปีแห่งการดำเนินงาน สมาคมทางหลวงจึงริเริ่มที่จะขยายช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ เพื่อใช้ในmanagement_mini_thการนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับสมาชิก นอกจากข้อมูลสำหรับการเดินทาง กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนน ระบบคมนาคม เว็บไซต์ของเรายังได้รวบรวมเครื่องมือต่างๆ ที่จะสามารถใช้ตรวจสอบ และเตรียมตัวก่อนออกเดินทางไว้ให้สมาชิกอีกด้วย เราเชื่อมั่นว่าเว็บไซต์สมาคมทางหลวง จะสามารถช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาคมกับสมาชิกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การดำเนินงานในขั้นต่อไปของเรา ก็คือการจัดตั้ง “Online community” ซึ่งจะรวบรวม link ที่เกี่ยวกับทางหลวง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ RATH เว็บไซต์ สามารถ เป็น“One Stop Service” ให้แก่สมาชิกได้ลองเข้ามาสัมผัสกับรูปแบบใหม่ของการให้ข้อมูลจากสมาคมทางหลวง

ข่าว RATH :

ประชาสัมพันธ์ :

แวดวงสมาคม

กิจกรรม RATH :

Big Image

สมาชิกสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ ห้องเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ กรมทางหลวง

Big Image

สัมมนานานาชาติวิศวกรรมงานทาง ครั้งที่ 4 (International Conference on Highway Engineering 2012)
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ณ Centara Grand Hotel, ราชประสงค์ กรุงเทพฯ