ยินดีต้อนรับสู่...เว็บไซต์สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหพันธ์ทางหลวงนานาชาติ (International Road Federation) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2506 นับเป็นเวลา 43 ปีแห่งการดำเนินงาน สมาคมทางหลวงจึงริเริ่มที่จะขยายช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับสมาชิก นอกจากข้อมูลสำหรับการเดินทาง กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนน ระบบคมนาคม เว็บไซต์ของเรายังได้รวบรวมเครื่องมือต่างๆ ที่จะสามารถใช้ตรวจสอบ และเตรียมตัวก่อนออกเดินทางไว้ให้สมาชิกอีกด้วย
เราเชื่อมั่นว่าเว็บไซต์สมาคมทางหลวง จะสามารถช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาคมกับสมาชิกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การดำเนินงานในขั้นต่อไปของเรา ก็คือการจัดตั้ง “Online community” ซึ่งจะรวบรวม link ที่เกี่ยวกับทางหลวง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ RATH เว็บไซต์ สามารถ เป็น“One Stop Service” ให้แก่สมาชิกได้ลองเข้ามาสัมผัสกับรูปแบบใหม่ของการให้ข้อมูลจากสมาคมทางหลวง

ข่าวสารน่ารู้

หนังสือคู่มือการออกแบบและก่อสร้างทางที่ไร้มลภาวะ : Handbook of Road Ecology

ซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านนี้จำนวนกว่า 100 ท่านจาก 25 ประเทศ โดยมี Dr. Rodney van der Ree ผู้ช่วยศาสดาจารย์และรองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนิเวศวิทยาของเมือง มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เอกสารมีจำนวน 550 หน้า แบ่งเป็น 62 บท
เนื้อหาครอบคลุม ตั้งแต่การวางแผนศึกษาความเหมาะสมโครงการ การหาแหล่งเงินสนับสนุนโครงการ การออกแบบ และการก่อสร้างจนถึงการดูแลบำรุงรักษาทาง รวบรวมแนวทางปฏิบัติ กระบวนการแก้ไขปัญหาและข้อแนะนำต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรม เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรภาคการขนส่ง และด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางราชการ ร่วมไปถึงองค์กรอิสสระที่ไม่หวังผลกำไร NGO องค์กรที่สนับสนุนด้านการเงินแก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ปัจจุบันทางหลวงที่ไร้มลภาวะ มีความสำคัญมากขึ้น องค์กรต่างๆ จึงน่าจะมีคู่มือนี้ไว้ นับเป็นข่าวดีที่ทางคณะจัดทำได้เตรียมคู่มือไว้แจกจ่ายต่อองค์กรงานทาง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
Safety Truck : ในประเทศอาเจนติน่า สถิติอุบัติเหตุรถชนกันขณะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น สูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลก เนื่องจากถนนส่วนมากยังเป็นขนาด 2 ช่องจราจร
เมื่อมีรถบรรทุกวิ่งอยู่ข้างหน้า รถยนต์นั่งส่วนใหญ่จะพยายามแซงขึ้นหน้ารถบรรทุกที่วิ่งช้า แต่ทัศนวิสัยข้างหน้าถูกบังด้วยตัวรถบรรทุก ไม่สามารถมองเห็นสภาพจราจรด้านหน้าเสี่ยงแซงขึ้นไป หากมีรถวิ่งสวนมาก็มักเกิดอุบัติเหตุ
Samsung เห็นถึงอันตรายนี้ จึงพยายาม วิจัยและพัฒนา รถบรรทุก โปร่งใส Transparent truck เพื่อให้รถที่วิ่งตามหลังมาเห็นถึงสภาพถนนที่อยู่ข้างหน้า โดยการติดกล้องโทรทัศน์ไว้หน้ารถ ถ่ายสภาพถนนแล้วส่งไปขึ้นจอ LCD ขนาดใหญ่ที่ท้ายรถบรรทุก ให้รถที่ขับตามาเห็นสภาพถนนข้างหน้า ผลงานนี้ยังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา คงอีกนานกว่าจะมีออกใช้ตามถนน ในญี่ปุ่น ก็มีการวิจัยเรื่องนี้เช่นกัน เป็นของโตโยต้า Toyota Prius see-through. ส่วนของรถ จาร์กัว นั้น เป็นระบบกล้องโทรทัศน์ถ่ายภาพ 360 องศา และมาขึ้นจอให้คนขับรถเห็นทัศนียภาพรอบๆ รถ เพื่อขจัดปัญหาจุดบอดหรือจุดอับในการมองเห็นในรถ
สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) (อังกฤษ: 3rd Thai-Lao Friendship Bridge; ลาว: ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ III) : เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศ
ไทย (นครพนม) กับลาว (คำม่วน) ฝั่งไทยที่บ้านห้อม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ฝั่งลาวที่บ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน
ควบคุมการก่อสร้างโดยสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงและบริษัทอิตาเลียนไทย จำกัดเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างใช้งบประมาณก่อสร้างจากรัฐบาลไทยทั้งสิ้น 1,723 ล้านบาท สะพานนี้เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่ส่งเสริมการค้า และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และภาคใต้ของประเทศจีน ซึ่งมีความยาวรวม 780 เมตร สะพานมีช่องลอดกว้าง 60 เมตร สูง 10 เมตร 2 ช่วง ความกว้างด้านบนของตัวสะพาน 13 เมตร และมีช่องจราจร 2 ช่อง และไม่มีทางรถไฟ เป็นเส้นทางที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน) เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ มณฑลพิธี บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และเสด็จทรงเป็นประธานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการร่วมกับสหายบุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 11.00 น.
สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) (อังกฤษ: Second Thai–Lao Friendship Bridge; ลาว: ຂົວມິດຕະພາບ ໄທ-ລາວ II ) : เป็นสะพานเชื่อมต่อ
จ.มุกดาหาร ของไทย กับแขวงสุวรรณเขตของลาว เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออกเริ่มจากพม่าผ่านไทย ลาว สิ้นสุดที่เวียดนาม
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงของธนาคารการพัฒนาแห่งเอเชีย มีความยาวทั้งหมด 1,600 เมตร กว้าง 12 เมตร และมี 2 ช่องการจราจร มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแหล่งทุนในการก่อสร้างเป็นเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้กับรัฐบาลลาว 4,011 ล้านเยน และให้กับรัฐบาลไทย 4,079 ล้านเยน ใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ ธ.ค. 2546 ถึง ธ.ค. 2549 ตัวสะพานเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ 21 มี.ค. 2547 ระหว่างการก่อสร้างได้เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องเครนที่ทำให้ที่ปรึกษาวิศวกรและคนงานเสียชีวิต 9 คน (ชาวไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และลาว) บาดเจ็บ 10 คน (ชาวไทย ญี่ปุ่น และลาว) และหายสาบสูญ 1 คน (ชาวลาว) เมื่อ 27 ก.ค. 2548 และสะพานเปิดให้สาธารณะใช้เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2549 ในระหว่างการขับรถมายังฝั่งไทย คนขับรถมาจากฝั่งลาวต้องเปลี่ยนฝั่งการขับ เนื่องจากประเทศลาวขับรถทางขวามือ ส่วนประเทศไทยขับรถทางซ้ายมือ ดังนั้นคนไทยเองจึงต้องเปลี่ยนฝั่งการขับรถไปเป็นทางขวาเมื่อเข้าประเทศลาวด้วยเช่นเดียวกัน และเพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 (ที่มา : https://th.wikipedia.org)
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน :
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือการดำเนินการเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกิจการใดๆ ตามความต้องการของผู้ที่ต้องการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในการดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เป็นหลัก เมื่อกรมทางหลวงมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการใดๆ อันจำเป็น เพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค
จะดำเนินการขอออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน(พ.ร.ฎ.) เป็นบริเวณกว้างตลอดแนว เพื่อครอบคลุมพื้นที่ที่คาดว่าจะต้องเวนคืนเป็นเขตก่อสร้าง เนื่องจากว่าในขณะที่เสนอขอออก พ.ร.ฎ. นั้น กรมทางหลวงยังมิได้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างจนถึงขั้นรายละเอียด จำเป็นต้องมีการปรับเขตพื้นที่และแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและข้อเท็จจริงในสนามในระหว่างก่อสร้าง การประกาศ พ.ร.ฎ. เป็นบริเวณกว้างๆ นั้น คลิ๊กอ่านต่อ (ที่มา : กรมทางหลวง)
รัฐเทนเนสซี่ กับงานตัดหญ้า :
เหมือนหน้าบ้านทุกคนที่มีสนามหญ้า ทุกบ้านต้องการให้ดูสวยงามไม่รก ทางหลวงก็เช่นกัน หญ้าข้างทางหรือเกาะกลางที่งอกงามสูงขึ้นย่อมบดบังทัศนียภาพและอุปกรณ์จราจรสงเคราะห์ต่างๆ การตัดหญ้าในงานทางเป็นปัญหาสำคัญที่มักทำไม่ทัน ยิ่งในฤดูฝนด้วยแล้ว หญ้างอกงามเร็วมาก
ทางกรมทางรัฐเทนเนสซี่ เขาตัดหญ้าเป็นระบบวงรอบ ทั้งนี้ขึ้นกับกำลังคนและเครื่องจักรรวมทั้งงบประมาณที่ได้รับ โดยเฉลี่ยทางหลวงระหว่างรัฐ ตัดหญ้าเดือนละครั้ง แต่ที่ยังเห็นมีบางแห่งหญ้างอกสูงมาก เป็นเพราะช่วงฤดูฝนหญ้าจะงอกเร็วกว่าปกติ แต่ในพื้นที่ที่อันตรายด้านระยะมองเห็น เช่นทางโค้ง หรือที่สิ่งกีดขวาง จำเป็นต้องตัดหญ้าให้ถี่มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง
รัฐเท็คซัส รณรงค์ ขับรถไม่โทร :
เริ่มตั้งแต่ 15 มิถุนายน ทางกรมทางรัฐเท็คซัส รณรงค์ให้ผู้ใช้ทางหลวง ไม่ใช้โทรศัพท์หรือส่งข้อความขณะขับรถ เพื่อมิให้ละจากการควบคุมรถขณะขับรถ จากสถิติปี 2557 มีอุบัติเหตุเกิดจากการไม่สนใจควบคุมรถทั้งรัฐ มากถึง 100,917 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิต 483 คน บาดเจ็บสาหัสกว่า 3 พันราย เฉลี่ยเป็น 1 ใน 5 ของอุบัติเหตุทั้งหมด
ทางการเตือนผู้ขับรถในการโทร ส่งข้อความ ตรวจดูเมล์ที่เข้ามา ดื่มหรือกินอาหาร โอบกอดผู้ร่วมเดินทาง อ่านหนังสือ ตั้งระบบนำทาง ดูวิดีโอในรถ หรือเปลี่ยนคลื่นวิทยุล้วนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ การขับรถต้องแน่วแน่ในเส้นทาง การผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจนำความเสียใจมาสู่คุณและครอบครัว จากการวิจัยสอบถามพบว่า ร้อยละ 45 ของคนขับรถในรัฐเท็กซัสเคยใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ โดยที่ ร้อยละ 83 ของจำนวนนี้ทราบดีถึงอันตรายที่อาจเกิดอุบัติเหตุ ทางการเตือนว่า ถ้าจำเป็นจริงๆที่ต้องโทร หรือส่งข้อความหรือทำกิจใดที่ต้องละจากการควบคุมรถ ให้เอารถแอบเข้าข้างทาง แล้วจอดทำธุระให้เสร็จ

หนังสือแผนที่ทางหลวง


หนังสือแผนที่ทางหลวงในประเทศไทย ฉบับปี 2558 มีจำหน่ายแล้ว ดูภาพขนาดใหญ่

IRF e-leaning web siteThe ABCs of Roadside Safety
 

Copyright © 2013 rath.org All rights reserved.