Logo Thai Eng
 
banner
ข่าว และ กิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ณ สมาคมสโมสรกรมทางหลวง

เหตุเพราะการระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้กิจกรรมต่างๆต้องงด เลื่อน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย และ สมาคมสโมสรกรมทางหลวง ก็เช่นกัน ที่ปกติประชุมกันวันที่ 1 เมษายน ต้องเลื่อนมาประชุมวันที่ 13 กรกฎาคม 2563